Erfstelling en legaten

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Aan objecten die ooit door een legaat of erfstelling zijn verkregen kunnen beperkende voorwaarden zijn verbonden.

Er is een onderscheid tussen een erfstelling en een legaat. Bij een erfstelling wordt de gehele nalatenschap of een deel daarvan, inclusief alle rechten en verplichtingen aan een of meerdere personen nagelaten. Bij een legaat gaat het om een exacte omschrijving van het goed dat wordt nagelaten aan een of meerdere personen.

Een legaat of erfstelling verschilt van een schenking doordat er geen sprake is van een overeenkomst. Er hoeft dus geen uitdrukkelijke aanvaarding te zijn om het object te verkrijgen. 

Bij het afstoten van een legaat of erfstelling dient contact te worden opgenomen met de erven van de legataris.

Zie Burgerlijk Wetboek boek 4 art. 42-45 en art. 115-134.