Schenking

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Een schenking is een overeenkomst om niet waarbij de schenker ten koste van het eigen vermogen de gegiftigde (het museum) verrijkt. Aan een schenking kunnen voorwaarden verbonden zijn. Een schenking is niet eenzijdig maar komt tot stand door aanbod en aanvaarding, inclusief eventuele voorwaarden.

Indien er geen voorwaarden aan de schenking zijn verbonden, is de ontvanger vrij deze af te stoten.

Overwegingen van morele aard kunnen aanleiding zijn om voorzichtig met een schenking om te gaan. In dat geval kan het museum de schenker of diens erfgenamen van de voorgenomen afstoting op de hoogte stellen.

Zie voor meer informatie over het afstoten van schenkingen de Lamo (p. 34-35).