Afstoten

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Leidraad voor het afstoten van museale objecten

De 'Lamo' gaat uit van een selectie- en afstotingsschema waarin de vier fasen in het proces worden gevisualiseerd: voorbereiding, selectie, herplaatsing en afronding, gevolgd door een uitgebreide toelichting. De leidraad is te downloaden via de website van het ICN, of Scribd

Samenvatting

De oude leidraad uit 2000 was dringend toe aan herziening, noodzakelijk vanwege nieuwe inzichten over collectievorming, verzelfstandiging van musea en actuele juridische inzichten. De nieuwe leidraad gaat uit van een selectie- en afstotingsschema waarin de vier fasen in het proces worden gevisualiseerd: voorbereiding, selectie, herplaatsing en afronding, gevolgd door een uitgebreide toelichting. In de Lamo 2006 zijn door het ICN en de adviserende klankbordgroep een aantal belangrijke beslissingen genomen:

  • Een besluit tot afstoting wordt uitsluitend op inhoudelijke gronden gemaakt.
  • Objecten die in aanmerking komen voor afstoting worden áltijd eerst aangeboden aan andere musea.
  • De verkoop van objecten tussen musea onderling verdient niet de voorkeur en is tussen rijkscollectiebeheerders uitgesloten.
  • Bij herplaatsing bepaalt elk museum zelf welke criteria het hanteert om objecten te gunnen aan een ander museum.
  • Het afstoten van belangrijke objecten moet op objectniveau gedocumenteerd worden.
  • Als geen museale belangstelling bestaat voor objecten, kan het museum overgaan tot verkoop. Bij voorkeur via een veiling.
  • Opbrengsten uit verkoop mogen uitsluitend worden besteed ter verbetering van de collectie door middel van aankoop, actieve conservering of restauratie.