Arbowet

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

De Arbeidsomstandighedenwet uit 1999 regelt dat de werkgever de zorgplicht uitvoert door de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers te optimaliseren. Uiteraard hoort hier ook een veilige werkomgeving bij.

Inhoud

RI&E

Met behulp van de Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E), ook wel de Arbocheck genoemd, kunt u de risico's voor uw werknemers inventariseren en evalueren. Het is een anderssoortige risico-inventarisatie dan bij collectiemanagement of integrale veiligheidszorg wordt bedoeld.

Vrijwilligers

Ook als er alleen vrijwilligers in de instelling werken gelden onderdelen van de ARBOwet.

Meer informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)


Literatuurverwijzingen

  1. Tonckens, L. De Vrijwilligersorganisatie. Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren. Deventer: Stichting Gelders Erfgoed / Landelijk Contact Museumconsulenten, 2008.
  2. Arbo Informatie.
  3. Arboportaal.
  4. Arbo en aansprakelijkheid.