Archiefwet

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

De Archiefwet 1995 geldt voor alle overheidsorganen. De uitwerking van de wet is vastgelegd in een aantal archiefbesluiten. De besluiten gaan in beperkte mate over veiligheid.


Veilig


Het Archiefbesluit 1995, de belangrijkste uitvoeringsregeling van de Archiefwet, stelt dat nieuwe en vernieuwde archiefruimten zo gebouwd moeten worden dat archieven bij calamiteiten zo min mogelijk gevaar lopen. Ook moeten archiefruimten beveiligd zijn tegen brand, inbraak en wateroverlast. Klimaat- en luchtbeheersing dienen het natuurlijk verval en milieu-invloeden beperkt te houden.


Erfgoedinspectie


De Erfgoedinspectie houdt toezicht op en toetst het beheer van de archieven van de centrale overheid.


Literatuurverwijzingen

  1. Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.
  2. De website van de samenwerkende archiefinspecties.
  3. Wet- en regelgeving voor archieven.
  4. LOPAI Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (www.lopia.nl).