Bouwbesluit

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Het Bouwbesluit 2003 is een onderdeel van de Woningwet. Het besluit bevat technische regels van bouwkundige aard. Alleen als u aan de eisen voldoet wordt een bouwvergunning afgegeven.

Inhoud

Oud en nieuw

Er zijn verschillende eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Let wel, dat bij verbouwingen aan monumenten alle nieuw aan te brengen onderdelen vallen onder voorschriften voor nieuwbouw.

Gemeentelijke bouwverordening

Hierin regelt de gemeente procedures rond bouwvergunningen, stedenbouwkundige voorschriften, welstandsvoorschriften en gebruiksvoorschriften. De VNG heeft een Modelbouwverordening uitgebracht die door gemeenten als standaard hanteren.

VROM

De website van het Ministerie van VROM biedt informatie over de samenhang tussen het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Literatuurverwijzingen

  1. Calis, van, P.W. Brandpreventie en monumenten. Den Haag: SDU, 2003.
  2. Samenhang Bouwbesluit en Gebruiksbesluit (Ministerie VROM).