Categorie:Museometrie

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Museometrie is kwantitatief/cijfermatig onderzoek naar de samenstelling, het gebruik en benutting van museumcollecties.

Door dit onderzoek wordt het mogelijk om veranderingen en trends in collectiebeleid te signaleren, onderbouwen en voorspellen. Het doel van dit onderzoek is om beheerders, bestuurders en toezichthouders van musea bouwstenen aan te reiken voor collectiebeleid en collectiemanagement. 

Inhoud

Programma Museometrie

Collecties en cijfers

Binnen het programma Museometrie doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kwantitatief/cijfermatig onderzoek naar de samenstelling, het gebruik en benutting van museumcollecties.

Door dit onderzoek wordt het mogelijk om veranderingen en trends in collectiebeleid te signaleren, onderbouwen en voorspellen.
Het doel van dit onderzoek is om beheerders, bestuurders en toezichthouders van musea bouwstenen aan te reiken voor collectiebeleid en collectiemanagement. Daarmee wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijdrage leveren aan de professionalisering van de museumsector.

De belangrijke onderzoeksterreinen binnen Museometrie voor 2011 zijn:

  • Collectiebalans moderne kunst
  • Kunstenaarsindex
  • Verkenning landschap Museometrie
  • Feiten en cijfers indemniteit
  • Statistisch onderzoek jaarverslagen musea
  • Collectiebalans moderne kunst

De Collectiebalans Moderne Kunst (CMBK) is een statistisch analyse van de wijze waarop musea in Nederland van 1999 tot 2009 moderne kunst hebben verzameld. Er bestaat slechts een gefragmenteerd beeld van de moderne kunst in museumcollecties. Uitspraken over de moderne kunstcollecties in Nederland zijn moeilijk kwantitatief te onderbouwen. Instellingen als de Mondriaan Stichting en het RKD hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht. In 2009 is een Access-database gemaakt waarin de verwervingsgegevens van ongeveer 40 musea met een relevante collectie moderne kunst zijn opgenomen. Met behulp de database kunnen statistisch onderbouwde uitspraken worden gedaan over het verzamelbeleid van de musea.

In 2011 zullen de inspanningen erop gericht zijn om de database te vervolmaken en zo mogelijk onder te brengen bij een instantie anders dan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal zich niet langer bezig houden met dataverzameling en –verwerking maar een meer coördinerende, analyserende positie kiezen.

Kunstenaarsindex 20e eeuw

In Nederland is niet bekend in hoeverre musea kunstwerken verzamelen van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de periode 1870 tot heden. Om die vraag te kunnen beantwoorden wordt onderzoek gedaan naar de vraag wie de belangrijkste kunstenaars waren in die periode. Op basis van erkende kunsthistorische handboeken wordt een lijst opgesteld van belangrijkste kunstenaars. In 2011 wordt de lijst gepubliceerd.

Verkenning landschap Museometrie


Verschillende organisaties verzamelen cijfers over musea en/of de Collectie Nederland. Iedere organisatie neemt daarbij zijn eigen positie in en onderlinge cohesie ontbreekt. Ondanks dit gebrek aan samenhang, kan gesteld worden dat de instellingen gezamenlijk het museometrie landschap vormen.

Om het Museometrie-onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nader positie en richting te geven is het van belang om een goed zicht te krijgen op de cijfers die door verschillende organisaties worden verzameld. Dit voorkomt dubbelingen en geeft de mogelijkheid tot samenwerking. Een verkenning van het terrein biedt tevens de mogelijkheid om relaties aan te knopen en een netwerk op te bouwen. De verspreiding van Museometrie als onderzoeksterrein ook buiten de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via samenwerkingsverbanden met LCM en Musip kunnen op die manier zijn beslag krijgen.

Feiten en cijfers indemniteit


Door de uitvoering van de indemniteitsregeling heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de beschikking over data van musea die licht werpen op de kwantitatieve aspecten van internationale collectiemobiliteit, toegankelijkheid en cultuurparticipatie. Veel data zijn voorhanden, maar moeten worden aangevuld en geverifieerd voordat analyse mogelijk is. Voor algemene informatie over de Indemniteitsregeling zie Indemniteit.


Statistisch onderzoek jaarverslagen musea


Veel musea publiceren een jaarverslag. In toenemende mate zijn deze ook op het internet beschikbaar. De verslagen bevatten een schat aan statistische gegevens. Deze gegevens worden vrijwel nooit in vergelijkende zin geanalyseerd. Het project wil in deze lacune voorzien.

Informatie
Frank Bergevoet:
Programmaleider Museometrie
f.bergevoet@cultureelerfgoed.nl
020 305 4609

Bronnen

Auteur: Lucas Veeger
Titel: De Collectiebalans, Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland, 2008
Beschrijving:
De Collectiebalans bevat kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het bij de musea aanwezige roerend cultureel erfgoed. Het rapport geeft ons informatie over aard, omvang en gebruik van museumcollecties in combinatie met gegevens over de musea zelf. , Amsterdam, [2008]


De Collectiebalans: Een onderzoek naar het wel en wee van museumcollecties in Nederland

Pagina’s in categorie "Museometrie"

Deze categorie bevat de volgende 2 pagina’s, van in totaal 2.

Media in categorie "Museometrie"

Deze categorie bevat het volgende bestand.