Categorie:Nieuw Erfgoed

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Nieuw erfgoed is een werkdefinitie voor een groep erfgoed die zich aan en achter de verzamelhorizon van de gevestigde museum- en erfgoedwereld bevindt. Veel van het nieuwe erfgoed ontstaat in onderdelen en aspecten van de cultuur die zich moeilijk laten musealiseren. Nieuw erfgoed is daarom een spannend, onbekend terrein.

Erfgoed is alle materiële en immateriële (of niet-materiële) overblijfselen uit het verleden die de samenleving wil behouden voor de toekomst. Nieuw erfgoed is een recent begrip waar nog geen vaste definitie voor is ontwikkeld. Materieel erfgoed kan worden onderverdeeld in roerend en onroerend. Het onroerend erfgoed bestaat uit monumenten, archeologische vindplaatsen en landschappen. Het roerend erfgoed uit o.a. kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, geschreven bronnen, mobiel erfgoed etc. Nieuw erfgoed omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed. Dit kan van recente datum zijn, maar ook eerder zijn ontstaan en recent (her-) gewaardeerd.

De waarde en betekenis van erfgoed zit vaak ook in de samenhang met de omgeving en met het gebruik. Vragen over context, gebruik en authenticiteit spelen bij nieuw erfgoed een grote rol. De aandacht die wordt gevraagd voor nieuw erfgoed is geen oproep om alles van potentiële waarde te beschermen en te bewaren. Het gaat om een bewustere aanpak in het selecteren dan wel afstoten van objecten die in de toekomst een museale functie kunnen gaan hebben. Een eventueel waardestellend kader zal onderhevig zijn aan de tijdsgeest en sociale omstandigheden, maar zou een leidraad kunnen bieden voor het signaleren en waarderen van de vele verschillende vormen van nieuw erfgoed.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.

Pagina’s in categorie "Nieuw Erfgoed"

Deze categorie bevat de volgende 7 pagina’s, van in totaal 7.