Gebruiksbesluit

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Per 1 november 2008 is het landelijke uniforme Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (fase 1 Gebruiksbesluit) in werking getreden. Het Gebruiksbesluit heeft tot doel om de eisen die gesteld worden aan brandveiligheid in het hele land gelijk te maken. Met het Gebruiksbesluit zijn de brandveiligheidseisen voor de meeste gebouwen gelijk. Voorheen had iedere gemeente andere regels, wat voor onnodig veel regeldruk zorgde.


Gebruiksvergunning

Met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit vervalt de verplichting tot het hebben van een gebruiksvergunning als u meer dan 50 personen tegelijk in uw pand wilt hebben. De rol van de brandweer verandert: de nadruk zal meer komen te liggen op handhaving in plaats van op vergunningverlening. De verantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de gebruiker en dus ook de plicht om te zorgen voor een brandveilige omgeving. De gemeente zal blijven controleren op brandveilig gebruik van uw gebouw(en). De website van het Ministerie van VROM biedt informatie over de samenhang tussen het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.


Meer informatie

Brandveiligheidsvoorschriften


Literatuurverwijzingen

  1. Samenhang Bouwbesluit en Gebruiksbesluit (Ministerie VROM).
  2. Gebruiksbesluit Brandweer.
  3. Gebruiksvergunning.