Help:Delicious

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Collectiewijzer maakt gebruik van de social bookmarking dienst Delicious om links te beheren. Dit heeft als voordeel dat interessante of belangrijke links naar andere websites eenvoudig verspreid kunnen worden, en dat alle links op een centrale plek beheerd kunnen worden.

Inhoud

Links toevoegen

Het actieve beheer van links op Delicious wordt alleen door de aangewezen medewerkers gedaan.

 1. Inloggen op Delicious
 2. Klik op Save a new bookmark rechts bovenin, onder het zoekveld
 3. Voer de link URL in, en klik op Next
 4. Let op: Delicious accepteert geen links met vreemde tekens, zoals ';'
 5. Voer bij Title een beschrijvende titel in, en voeg eventueel een korte beschrijving (max. ~200 woorden) in bij Notes
 6. Om de link te classificeren, en makkelijk vindbaar te maken, kies een aantal eerder gebruikte tags van het overzicht onder de formulier, of voer zelf een aantal toe in bij Tags. Houdt rekening met de volgende conventies:
  1. Waar mogelijk, maak gebruik van meervouden (bv. ‘collecties’ i.p.v. ‘collectie’)
  2. Alle tags bestaan uit kleine letters (bv. ‘icn’ i.p.v. ‘ICN’)
  3. Waar mogelijk, maak gebruik van Nederlandse termen, zeker voor Nederlandstalige websites
 7. Als de link interessant genoeg is om via Twitter verspreid te worden, voer bij Send de term ‘@twitter’ in (als die er nog niet staat), en dan bij Message, typ een kort twitterbericht om de link aan te bevelen.
 8. Klik op Send

Links verzamelen via Twitter

Elke link die Collectiewijzer via Twitter verspreidt – of ‘tweet’ – wordt dankzij de dienst Packrati.us automatisch toegevoegd aan de links lijst op Delicious, en krijgen de tag ‘via:twitter’. Ook links die naar @collectiewijzer gestuurd worden, worden toegevoegd aan Delicious, met de tag ‘link_suggestie’. Op deze manier kunnen externe partijen ook bijdragen leveren aan de lijst links. Dit vraagt wel om een redactieslag; deze links zijn niet voorzien van tags (behalve ‘via:twitter’ of ‘link_suggestie’) of een beschrijving en hebben vaak ook nog een onduidelijke titel. Bovendien zijn niet alle links even interessant.

Dynamische links

Linkspagina's op het blog

Op het blog zijn er een aantal thematische pagina's van links die voorzien zijn van een korte beschrijving. In werkelijkheid zijn dit automatisch gegenereerde lijsten gebaseerd op Delicious tags. Hierdoor is het zeer eenvoudig om een globale aanpassing te maken, waardoor een wijziging van een link doorgevoerd wordt op het blog, op de wiki, Twitter, etc. Om een link toe te voegen aan een linkspagina, moet deze voorzien zijn van juiste tag. Een overzicht van de linkspagina's en hun respectievelijke Delicious tags:

Linkcategorie Delicious tag
Beheer en behoud beheer&behoud
Bibliotheken en bibliotheekcatalogi bibliotheken
Collectiemanagement collectiemanagement
Collecties collecties
Digitaal erfgoed digitaal_erfgoed
E-culture e-culture
Netwerken netwerken
Opleidingen opleidingen
Open Access Journals openaccess


Lijst relevante links in wikiartikelen

Net als op de linkspagina's op het blog, is het mogelijk om een dynamische lijst externe links te maken voor onderaan een wikiartikel (zie voorbeeld: SPECTRUM).

 1. Kijk of er in de tagcloud op Delicious of er een toepasselijke tag is, en noteer deze. Zoek desnoods relevante links bij elkaar en geef ze zelf een logische, gemeenschappelijke tag.
 2. Kopieer de volgende code en plak deze in de gewenste wikiartikel. In de code, vervang 'TAG' met de gekozen tag, om alleen die links te vertonen op de pagina. Om het aantal te vertonen links te veranderen, pas het getal aan bij 'count=10'.
{IMG(fileId="6",link="http://delicious.com/collectiewijzer",height="16",width="16",imalign="left",styleimage="none")}{IMG}Relevante links op Delicious {HTML(wiki="0")}<script src="http://feeds.delicious.com/v2/js/collectiewijzer/TAG?title=&amp;count=10&amp;sort=alpha&amp;tags&amp;extended" type="text/javascript"></script>{HTML}