Hoge Prestatie Vloeistof Chromatografie

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

HPLC is een analytische techniek om (organische) kleurstoffen, bitumen, aminozuren van bindmiddelen, ijzer-gallus houdende inkten, suikers en hun degradatie producten, organische zuren en formaldehyde te identificeren.

Inhoud

Naam apparaat

Hoge prestatie vloeistof chromatograaf, Engels: High Performance Liquid Chromatograph (HPLC).

Naam techniek

Hoge prestatie vloeistof chromatografie, Engels: High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

Naam resultaat

Chromatogram

Toepassingen

Analyse, identificatie van natuurlijke en synthetische kleurstoffen, bitumen analyse, ijzer-gallus houdende inkten, suikers en hun degradatie productenanalyse, identificatie organische zuren en formaldehyde.

Hoeveelheid benodigd materiaal

Sterk afhankelijk van de detectie eigenschappen van de componenten, variërend van milligram tot nanogram stof.

Beperkingen

De te analyseren componenten moet oplosbaar zijn in water of in organische oplosmiddelen. Daarnaast moeten de componenten detecteerbare eigenschappen hebben, zoals UV-VIS absorptie, fluorescentie of geleidbaarheid.


HPLC is een methode waarmee stoffen van elkaar kunnen worden gescheiden en gedetecteerd. HPLC heeft een zeer breed toepassingsgebied. De scheiding van componenten in een monster vindt plaats in een HPLC-kolom. Dit is een kolom gevuld met kleine, adsorberende deeltjes, die stationaire fase wordt genoemd. Afhankelijk van de monsters kunnen stationaire fases worden gekozen met verschillende eigenschappen. Door deze kolom wordt, onder hoge druk, vloeistof gepompt. Deze vloeistof wordt mobiele fase genoemd. De scheiding van de componenten in een monster vindt plaats op verschil in oplosbaarheid van deze componenten in de mobiele fase. Zijn de componenten niet of slecht oplosbaar in de mobiele fase, dan absorberen ze aan de stationaire fase. Zijn de componenten wel goed oplosbaar, dan worden ze door de kolom gespoeld. De oplosbaarheid kan worden gevarieerd door de samenstelling van de mobiele fase te veranderen. De vloeistofstroom uit de HPLC-kolom wordt door een detector geleidt. Er zijn verschillende typen detectoren beschikbaar zoals UV/VIS, fluorescentie en geleidbaarheid. Welk type detector wordt gebruikt hangt af van de detecteerbare eigenschappen van de componenten. Er zijn momenteel honderden verschillende stationaire fases beschikbaar.