Hoofdmotieven voor afstoting

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Opheffing - verandering missie

Een museum kan ook van missie veranderen. Na verloop van tijd wil een museum zich op een ander verzamelgebied gaan richten of een deelverzameling blijkt niet (meer) in de collectie te passen. Een voorbeeld is de nieuwe koers in De Beyerd waar Appels en Eschers werden geveild.

In geval van sluiting of verandering van missie gaat het in de afstoting vaak om grote aantallen objecten die in relatief weinig tijd een nieuw onderkomen moeten vinden.

Casestudies:

Genereren geld

Afstoten om geld mee te genereren
Gevallen van afstoting waarbij het genereren van geld het belangrijkste motief was of leek, zijn vaak breeduit in de media geweest. Veelal wordt als tegenargument gebruikt dat je 'niet het tafelzilver verkoopt om een gat in het dak te dichten'. Opbrengsten uit verkoop dienen volgens de Lamo uitsluitend te worden besteed aan verbetering van de kwaliteit van de collectie. Dat wil zeggen aan aankoop, actieve conservering of restauratie.

Casestudies:

Verbetering collectie

Verbetering van collectie door ruil of afstoting
Musea kunnen hun collectie willen verbeteren door ruil of afstoting van objecten. Objecten die niet passen binnen de collectie kunnen worden afgestoten of geruild tegen objecten die wel een plaats in de verzameling verdienen. Opbrengsten uit eventuele verkoop dienen volgens de Lamo ook uitsluitend te worden gebruikt om de kwaliteit van de collectie te verbeteren.

Casestudies

 1. Mesdag na ruil op de PAN
 2. Museum Boerhaave, Leiden
 3. Opvallend afstotingsbeleid
 4. Van der Neer voor een J.G. Cuyp
 5. Veiling Gemeentemuseum Den Haag


Vinden passender plek

Sommige objecten passen niet (meer) in het verzamelbeleid van een museum. Voor deze objecten kan een passender plek worden gevonden in een ander museum, bijvoorbeeld via de herplaatsingsdatabase. Maar een passender plek kan ook bij mensen thuis aan de wand zijn. Voor het Maori-hoofd uit de collectie van Museum Volkenkunde werd een passender plek gevonden bij de nabestaanden in Nieuw-Zeeland.

Casestudies

 1. Afstoten met hulp van Brielse burgers
 2. Amateurfilms ondergebracht bij Beeld en Geluid
 3. IJsbrand blijft ‘thuis
 4. Noblesse Oblige : Rijksmuseum
 5. Ontzamelen op zijn Gouds
 6. Scryption verkoopt typemachines
 7. Volkenkunde geeft Maorihoofd terug

Ontdoen beheerslast

Musea kunnen objecten afstoten omdat zij zich willen ontdoen van de beheerslast. De last kan bijvoorbeeld te hoog zijn in relatie tot de kwaliteit van de objecten. In veel van de voorbeelden in de case studies gaat het om overvolle depots waarin ruimte moest worden vrijgemaakt. Het afstoten van objecten of collectieonderdelen kan dan een optie zijn.

Casestudies