Kwaliteitszorg

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Veiligheidszorg is een onderdeel van de kwaliteitszorg die u in uw instelling uitvoert. Kwaliteitszorg is essentieel voor een organisatie die beseft dat bij verbetering en professionalisering processen horen die voortdurend veranderen en waar altijd aandacht aan gegeven moet worden.

Er bestaan allerlei kwaliteitszorgsystemen, technieken en hulpmiddelen die ook voor erfgoedinstellingen bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld het INKmodel, de Balance Score Card en TQM: Total Quality Management. Maar een instelling beheert zijn kwaliteit ook door een beleidsplan te maken, evaluaties uit te voeren, een jaarverslag op te stellen: dit zijn processen die inherent zijn aan een goede bedrijfsvoering én een rol spelen binnen de kwaliteitszorg.

Sectorspecifiek

Een museale instelling kan zich aanmelden bij het Nederlands Museumregister. De instelling kan dan het traject van kwalitatieve beoordeling doorlopen. Daarnaast kan een collectiebeherende instelling het collectiemanagement handboek Spectrum gebruiken.

Er bestaat ook de mogelijkheid om de verbetering van de kwaliteitszorg te volgen door nulmetingen naar het collectiemanagement te laten uitvoeren door bijvoorbeeld het erfgoedhuis in de provincie of een onafhankelijk adviseur.

In de archiefwereld zijn procedures afgesproken om de omgang met het publiek kwalitatief te kunnen beoordelen. De branchevereniging voor archieven BRAIN werkt aan de kwaliteitsverbetering in archieven.
Openbare Bibliotheken onderwerpen zich aan externe audits volgens een door de VOB ontworpen certificeringssysteem.
Tenslotte bestaat er een keurmerksysteem voor archeologen, het CCvD Archeologie, en een register van restauratoren.

Literatuurverwijzingen

  1. Schornagel, K. The Library of Congress, Collections Security and the Role of its Inspector General. In: LIBER QUARTERLY 18 (2). London: 2008.
  2. Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Amsterdam: ICN, 2008.
  3. reCollections. Caring for Collections Across Australia. Pfd 'Managing Collctions' (www.archive.amol.org.au/recollections).
  4. ICN Informatie nr. 4. De steekproef als hulpmiddel bij collectiebeheer. Amsterdam: ICN, 2000.
  5. NMV Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg. Amsterdam: 2009.